Nyheter

En julhälsning från ordförande

Ett slag i luften!

– så kan man kanske
sammanfatta dirigentens uppgift, till det yttre. Men bakom varje rörelse med
armarna ligger massor av förberedelser i form av partiturstudier,
genomlyssningar, pianospel, anteckningar i noterna, kontakter med orkesterledning,
solist, konsertmästare, media, agenter etc etc.

Inget av detta behöver

Read More

Välkommen till en träff då vi tar avstamp i debatten om #metoo och går vidare in i Carol Dwecks forskning om kraften hos den dynamiska människan. För att koppla det till vår vardag som dirigenter går vi in på gruppdynamik, ledarskap och kreativitet. Detta är särskilt viktigt för inkluderingsarbete i sammanhang som är präglade av

Read More

Undervisning och utveckling av ämnet orkesterdirigering

Under min tid som director musices och lektor i orkesterdirigering, vid Odeum inom Lunds universitet, har jag haft goda förutsättningar att utveckla mitt ämnesområde. Undervisning i ämnet har tidigare i alltför hög grad varit präglad av auktoritetstro, kändisfixering, mysticism och okunskap om dirigerandets elementa där internalisering av beteenden för att känna sig, och bekräftas, som

Read More

Herbert Blomstedt 90 år

Vår nestor har fyllt aktningsvärda 90 år, något som har firats runt om vid de världsledande orkestrar där Herbert stadigt återvänder till.
Föreningen skickade blommor och en gratulationstext som Herbert tog emot på hotellet i Hamburg.
Styrelsen kunde sedan få en pratstund i samband med en av hans repetitioner i Berwaldhallen. Det var en magisk

Read More

Leif Karlsson ny KMA-ledamot

Nytt blod har i maj 2017 kommit till Musikaliska akademien på Blasieholmen i Stockholm.
Sex svenska och tre utländska ledamöter har valts in i Kungl. Musikaliska akademien.
De svenska är jazzsångerskan Rigmor Gustafsson, musikforskaren och organisten professor Sverker Jullander, dirigenten och slagverkaren Leif Karlsson, tonsättaren och trombonisten Ivo Nilsson, hovsångerskan Elin Rombo samt organisten Mattias

Read More

Niklas Willén chefdirigent för GWO

Niklas Willén blir ny konstnärlig ledare och chefdirigent för Göteborg Wind Orchestra.
Niklas Willén tillträder i augusti och hans första konsert som chefdirigent för Göteborg Wind Orchestra blir fredagen den 8 september i Kronhuset. Niklas kommer att dirigera åtta konsertproduktioner per år under den treåriga kontraktstiden samt vara den drivande kraften i det konstnärliga utvecklingsarbetet

Read More

Ungdomssymfonikerne skaffar sig svensk dirigent

Ungdomssymfonikerne (The Norwegian National Youth Orchestra) har värvat den svenske dirigenten Johannes Gustavsson till ny konstnärlig ledare.
Ungdomssymfonikerne är Norges nationella ungdomsorkester som består av de skickligaste musikstudenterna.
Orkestern spelar sju till tio konserter om året. Ungdomssymfonikerne har varit en viktig aktör i det norska musiklivet sedan starten i Elverum, år 1973. De flesta verksamma norska professionella musiker i Norge och utomlands

Read More

Ny ledare för Östgöta Blåsarsymfoniker

Christoffer Nobin blir ny chefsdirigent och konstnärlig ledare för Östgöta Blåsarsymfoniker. Christoffer Nobin är dirigent, tonsättare och arrangör. Han har dirigerat de flesta svenska symfoniorkestrarna och vid operahusen i Stockholm, Göteborg och Malmö och är en flitig gästdirigent utomlands, bland annat i Deutsche Kammerphilharmonie.
Christoffer Nobin har spelat in dataspelsmusik med London Symphony Orchestra samt

Read More

SM i brassband

Solna Brass med sin chefdirigent Emil Björklund svenska mästare i brassband!
Det var 16 år sedan brassbandet från Solna erövrade den titeln. Dessutom fick Emil Björklund pris för bästa dirigering. Emil tillträdde som chefdirigent 2006 och har sedan dess utvecklat ensemblen.
 
 
 

Read More

Per Andersberg död

På fredagen den 29 juli kom besked om vår kära kollega Per Andersbergs bortgång.
Så sent som början av juni träffades vi i Malmö och han berättade om sina planer för den nya hemsidan, om nya idéer för att lyfta fram kollegernas framgångar i skrift och sina planer på att bosätta sig tillsammans med sin fru

Read More