Styrelse

Svenska Dirigentföreningens styrelse 2015–2016

 

Leif_Karlsson_litenOrdförande: Leif Karlsson  |  leif_.karlsson@hotmail.com  |  0705-83 14 51

Vice ordförande: Marie Rosenmir  |  070-669 73 56

Sekreterare: Camilla Arvidsson |  070-524 45 09

Kassör: Emil Eliasson  |  070-304 03 80

Övriga ledamöter: Mats Janhagen  |  Johan Larsson  |  Christina Hörnell  |  Per Andersberg  |  Patrik Andersson

Suppleant: Katarina Andreasson

Valberedning: Christoffer Nobin  |  Ragna Fagelund  |  Thomas Schuback

Revisorer: Mikael Bartosch  |  Lars-Gunnar Björklund

 

Svenska Dirigentföreningen, bankgiro: 801-4185

[widgets_on_pages id=”Sidebar 1″]