Styrelse

Svenska Dirigentföreningens styrelse 2022-2023

Ordförande: Staffan Mårtensson  |

Vice ordförande: Marie Rosenmir |

Sekreterare: Camilla Arvidsson |

Kassör: Johan Klareskog Larsson  |

Övriga ledamöter: Sonny Jansson  |  Leif Carlsson  |  Anton Holmer  |

Suppleanter: Mats Norén| Magnus Hylander

Valberedning: Glenn Mossop  |  Joachim Gustafsson  |  David Björkman

Revisorer: Ragna Fagerlund  |  Simon Crawford-Philips

Svenska Dirigentföreningen, bankgiro: 801-4185

[widgets_on_pages id=”Sidebar 1″]