Allmänt

Medlemsavgift

Medlemsavgiften har vart på samma nivå allt sedan 1999 då föreningen bildades. Tiden går och kostnader ökar. Det är orsaken till varför vi från hösten 2017 kommer att höja avgiften med 100 kr till 400 kr per medlem och år.
Det är styrelsens förhoppning att alla medlemmar ska känna att föreningen finns till för dem

Read More

Dirigentföreningens förslag till musikskoleutredningen

[ Följ kulturskoleutredningen › ]
 
Som en av flera branschorganisationer har Svenska Dirigentföreningen givits möjlighet att muntligen lämna synpunkter och idéer till den pågående musik- och kulturskoleutredningen. Då frågan intimt hänger samman med vårt arbets- och kompetensområde har vi givit den hög prioritet.
Bakom resonemangen ligger faktorer som vikande underlag i landets orkestrar på alla nivåer, entydiga rapporter

Read More

Om pinnen går av?

Mail till Svenska Dirigentföreningen:
Tja!
Vad händer om pinnen går av?
/ Fredrik
Hej Fredrik!
Kul att du hittat vår hemsida och intresserar dig för vårt yrke.
Det finns väldigt många olika sorters pinnar och valet av pinne är mycket individuellt. De vanligaste materialen är trä, plast eller grafit. Om man dirigerar med en pinne

Read More

Det svenska musikarvet

Det blåser en kraftfull vind av internationalisering över musiklivet i världen. Vår tid genomsyras av globalt tänkande, även vad gäller den så kallade västerländska konstmusiken. För endast ett par decennier sedan odlades olika spelstilar och klangideal i alla länder och likaså kunde man se en tydlig tendens att respektive land värnade om sin egen musik,

Read More