Medlemsavgift

Medlemsavgiften har vart på samma nivå allt sedan 1999 då föreningen bildades. Tiden går och kostnader ökar. Det är orsaken till varför vi från hösten 2017 kommer att höja avgiften med 100 kr till 400 kr per medlem och år.
Det är styrelsens förhoppning att alla medlemmar ska känna att föreningen finns till för dem och därför följer här ett litet axplock av vad styrelsen ägnat sig åt under det senaste året. Föreningens medlemmar kan nu gå och lyssna på repetitioner med KFO, GSO, MSO, Kungliga Operan, Radiosymfonikerna, Gävle Symfoniorkester och Dalasinfoniettan.
Dirigentforum har anordnats i alla de tre storstadsregionerna.
Samarbete har etablerats med Dansk Kapelmesterforening.
En allt mer aktiv dialog har etablerats med musiklivets organisationer
Har du ännu inte betalat medlemsavgiften för 2017 om 400 kronor gör det nu:

Bankgiro 801-4185
SEB Företagskonto 5267 10 971 90
IBAN: SE4250000000052671097190
Bic: ESSESESS

Observera att föreningen har valt att avsluta det PlusGiro-konto som tidigare varit ett ytterligare betalningsalternativ. Endast de ovanstående betalningsvägarna fungerar.