Herbert Blomstedt 90 år

Vår nestor har fyllt aktningsvärda 90 år, något som har firats runt om vid de världsledande orkestrar där Herbert stadigt återvänder till.

Föreningen skickade blommor och en gratulationstext som Herbert tog emot på hotellet i Hamburg.

Styrelsen kunde sedan få en pratstund i samband med en av hans repetitioner i Berwaldhallen. Det var en magisk stund där vi talade om dolce i olika tonsättares huvud, om repetitionsteknik, om tempon rörande Beethovens symfonier då och nu.

Under den följande lunchen med inbjudna konserthus- och orkesterchefer, där vi representerades av ordförande och kassör, fick vi de mest enastående anekdoter om möten med Bernstein och vad tyska orkesterchefer gjorde med musiker på 70-talet. Jag är fylld av beundran inför den energi som du har käre kollega. 100 konserter i år talar sitt tydliga språk.

Vi säger grattis igen!!