Articles by Sofia Rydberg

Klubbkväll med SDF

Onsdag 17 november arrangerades den första av SDF:s medlemsevenemang efter pandemin; en klubbkväll i Konstnärshuset ovanpå restaurang KB i Stockholm. I de fina nationalromantiskt färgade lokalerna från 1899  fick vi tillfälle att prata och umgås över ett antal glas öl och vin med tilltugg före och efter kvällens föredrag. Inbjuden gäst var en av

Read More

Välkommen till en träff då vi tar avstamp i debatten om #metoo och går vidare in i Carol Dwecks forskning om kraften hos den dynamiska människan. För att koppla det till vår vardag som dirigenter går vi in på gruppdynamik, ledarskap och kreativitet. Detta är särskilt viktigt för inkluderingsarbete i sammanhang som är präglade av

Read More

Undervisning och utveckling av ämnet orkesterdirigering

Under min tid som director musices och lektor i orkesterdirigering, vid Odeum inom Lunds universitet, har jag haft goda förutsättningar att utveckla mitt ämnesområde. Undervisning i ämnet har tidigare i alltför hög grad varit präglad av auktoritetstro, kändisfixering, mysticism och okunskap om dirigerandets elementa där internalisering av beteenden för att känna sig, och bekräftas, som

Read More

Medlemsavgift

Medlemsavgiften har vart på samma nivå allt sedan 1999 då föreningen bildades. Tiden går och kostnader ökar. Det är orsaken till varför vi från hösten 2017 kommer att höja avgiften med 100 kr till 400 kr per medlem och år.
Det är styrelsens förhoppning att alla medlemmar ska känna att föreningen finns till för dem

Read More

Herbert Blomstedt 90 år

Vår nestor har fyllt aktningsvärda 90 år, något som har firats runt om vid de världsledande orkestrar där Herbert stadigt återvänder till.
Föreningen skickade blommor och en gratulationstext som Herbert tog emot på hotellet i Hamburg.
Styrelsen kunde sedan få en pratstund i samband med en av hans repetitioner i Berwaldhallen. Det var en magisk

Read More