Föreningsträff: Patrik Ringborg om dirigentskap i Tyskland och Sverige

Tisdagen den 21 oktober kl 18-20 inbjuds Svenska Dirigentföreningens medlemmar samt dirigentstudenter från KMH och Musikhögskolan i Piteå till Konserthusets i Stockholm styrelserum.

Patrik Ringborg

kommer bl.a. att tala om skillnaderna mellan att vara GMD i Tyskland och musikchef/chefsdirigent i Sverige samt skillnaderna i hur kultur- och musiklivet styrs i de bägge länderna.

Leif Karlsson är samtalspartner.

 
Anmäl Dig senast den 17 oktober till Camilla Arvidsson, camart@spray.se 

eller 070-524 45 09