Nyheter

En julhälsning från ordförande

Ett slag i luften!

– så kan man kanske
sammanfatta dirigentens uppgift, till det yttre. Men bakom varje rörelse med
armarna ligger massor av förberedelser i form av partiturstudier,
genomlyssningar, pianospel, anteckningar i noterna, kontakter med orkesterledning,
solist, konsertmästare, media, agenter etc etc.

Inget av detta behöver

Read More