OHS: Professor i musikalisk gestaltning med inriktning dirigering

Operahögskolan (OHS), ledigförklarar en anställning som professor/biträdande professor i musikalisk gestaltning med inriktning dirigering.
Anställningen är tidsbegränsad.

Bedömningsgrunder
• Konstnärlig skicklighet; ledande inom sitt område (musikalisk gestaltning), kvalitén på verksamheten ska vara på högsta internationella nivå, dessutom ska man ha en både djup och bred kunnighet inom sitt område
• Pedagogisk skicklighet; dokumenterad erfarenhet av att bygga upp, utveckla, leda och genomföra utbildning av hög kvalitet på olika nivåer samt medverkan i forskningsanknytning av utbildning på grundnivå och avancerad nivå, eller motsvarande skicklighet visad i konstnärliga sammanhang utanför högskolan.
• Erfarenhet av och förmåga att aktivt bidra till konstnärlig forskning och utveckling
• Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och/eller engelska
• Administrativ skicklighet inklusive samarbets- och organisationsförmåga
• Förmåga att samverka med omgivande samhället.

Läs mer här