Per Andersberg död

På fredagen den 29 juli kom besked om vår kära kollega Per Andersbergs bortgång.

Så sent som början av juni träffades vi i Malmö och han berättade om sina planer för den nya hemsidan, om nya idéer för att lyfta fram kollegernas framgångar i skrift och sina planer på att bosätta sig tillsammans med sin fru på svärföräldrarnas gård i Eskilstuna. Vi skulle bara ta en skön semester och sedan sätta fart igen, men en varm sommardag tog livet slut för Per.

Livet för Per handlade mycket om klassisk musik men under lediga stunder tog han plats i köket och skapade måltider med stor passion. I dirigentföreningens styrelse blev Per en stor tillgång. Uppgifter som att förbereda en ny hemsida eller att vara vår representant i utredningen om kulturskolan skötte Per med ett brinnande engagemang. Med brilliant argumentation förde Per vårt arbete runt styrelsebordet framåt.

Sedan 1993 var Per verksam som frilansande dirigent och utsågs bl. a till bäste europeiske dirigent vid Peter den Stores Akademi i S:t Petersburg 1997. Många studenter berättar om hur viktig Per varit i rollen som pedagog vid KMH och 1997 mottog han Musikhögskolans Studentkårs elevpris ”G-klaven”. Per var konstnärlig ledare för Nyköpings Filharmoniska sällskap, Uppsala Kammarstråkar och Stockholms Mozart-orkester.

2015 tilldelades han av H M Konungen Sveriges Orkesterförbunds förtjänstmedalj i guld.

 

Som musikervän, kollega och ordförande för Svenska Dirigentföreningen får jag idag uttrycka en stor saknad av en stor musikant.

Vila i frid, Per. Vi kommer att sakna dig.

 

Leif Karlsson, ordförande Svenska Dirigentföreningen