Kajsa Boströms tips för Tysklandsjobb

Unga svenska dirigenter med intresse av att arbeta i Tyskland bör känna till hemsidan www.theaterjobs.de. Ett årsmedlemskap kostar ca 40 Euro.

Den repertoar som krävs vid provspelningar till ingångstjänsterna som repetitör är nästan alltid den samma, vilket yngre kolleger kanske också har glädje av att veta:

  • Figaro Final Akt 2
  • Carmen Quintett
  • Salome Judenquintett
  • La Boheme Akt 1 och 2
  • Trollflöjten Recitativ
  • Rosenkavaljerförspel

är ”Pflichtprogramm” (spela piano, sjunga på originalspråk och markera insatser).

Vid de teatrar där jag har arbetat, har mången skicklig pianist blivit bortvald i första rundan pga bristfälliga kunskaper i tyska. På de tyska scenerna har vi många utländska sångare som behöver extra coaching av repetitörerna. Då är kunskaper på hög nivå i tyska språket ett måste. Att själv behärska språket är nog också det finaste sättet att visa på ett personligt, genuint intresse för tysk kultur i sin helhet, för arvet och traditionerna och kanske också för den tyska samtidskonsten.

Den centraleuropeiska publiken i allmänhet är ofta mycket bildad. Man kan sin Goethe och sin Schiller och det är onödigt om man som svensk missar denna minsta gemensamma nämnare.

Att känna till teatrarnas strukturer, vars hierarkier alla har till syfte att möjliggöra en fungerande vardag, är också viktigt. Vilken avdelning har företräde vid vilken sorts repetition? När förväntas jag fatta beslut själv och när får jag inte göra det utan att konsultera andra kollegor?

I övrigt är det bra om man känner till alla de oskrivna teaterregler som finns, så att man tar av sig ytterskorna och vare sig äter eller dricker i repetitionssalarna. Det tyska ”teaterduandet” kan också vara en fallgrop i början av karriären. Att vi duar varandra under repetitionsarbetet betyder absolut inte att man kan fortsätta med det vid ett större möte samma dag. Klart Achtung!

 

Både Patrik Ringborg och Kajsa Boström öppnar dörren för vidare kontakter av kollegor.

Det går att höra av sig för att i mån av plats sitta med i diket och lyssna och se repetitionsarbete på operan.