En julhälsning från ordförande

Ett slag i luften!

– så kan man kanske sammanfatta dirigentens uppgift, till det yttre. Men bakom varje rörelse med armarna ligger massor av förberedelser i form av partiturstudier, genomlyssningar, pianospel, anteckningar i noterna, kontakter med orkesterledning, solist, konsertmästare, media, agenter etc etc.

Inget av detta behöver publiken veta. Den ska kunna luta sig tillbaka, lyssna och njuta. Jag brukar säga att ett konsertframträdande är en gyllene treenighet av kompositör, musiker och publik. Men störst av allt är ändå publiken – för utan den är vi inget. Det har vi fått känna detta mörka år.

Vår förenings medlemmar har fått Corona som en smocka mitt i nyllet. Visst kan vi försöka hitta ersättningsverksamheter: digitalsändningar, ambitiösa repertoarspel, reducerade besättningar  – de kan ge oss kreativa impulser och kan leda vidare till goda idéer för framtiden. Men känslan av att vara förmedlaren i ögonblicket mellan musiker och lyssnare, att vara förstärkaren och spelledaren, den som går in i ett tyst rum fullt med förväntansfulla öron och hjärtan, och slår igång musiken – den är oersättlig. Den är djupt saknad.

Musikåret som gått har alltså präglats av inställda evenemang; så även för Svenska Dirigentföreningen. Men när ljuset kommer tillbaka ska vi återuppta några intressanta trådar för att utveckla vår verksamhet.

Styrelsen har färdiga planer för kurser i digital notskrivning och för seminarieverksamhet i form av klubbkvällar. Vi har uppfattat att det finns ett intresse för fördjupning och umgänge inom vår krets. Formen kommer att vara ungefär denna: mingel –  föreläsning – mat/dryck. Vi vill gärna ha förslag till föreläsare och lokaler. Vi tänker oss starten på Konstnärsklubben i Stockholm, men helst även i andra städer i landet.

Föreningen vill fortsätta delta i debatten för musiken i samhället. Vi vill vara ett naturligt nav för dirigenter inom alla genrer.  Även här välkomnar vi medlemmarnas idéer och bidrag! Ett projekt som drivs av förre ordföranden Leif Karlsson är ett årligt dirigentkonvent med deltagande av Försvarsmaktens musikkårer, Musikhögskolan med flera.

Årets julfest fick tyvärr ställas in. Låt oss sikta på ett vårkalas i någon form och i vart fall en julfest 2021.

På styrelsens vägnar önskar jag er alla en fin julhelg och ett gott nytt år!

Staffan Mårtensson, ordförande