Historik

Svenska Dirigentföreningen (SDF) bildades den 28 december 1999 och har idag 114 medlemmar.