En nyårshälsning från ordförande

Kära dirigentkollegor,
I mellandagstider passar det att fundera på ordet ”realisation”. I ekonomiska termer betyder
det till exempel att en affär säljer ut sitt kvarvarande lager för att göra plats för nya varor.
Företaget realiserar sina tillgångar. Lagervaror förvandlas till cash som används i den
fortsatta verksamheten.
För oss som artistiska ledare och idébärare gäller det att våra goda idéer blir realiserade.
Ibland blir man inviterad till ett dukat bord, men många gånger gäller det att driva projekt
från idé till applåd. Ni känner kanske igen er: man blir inspirerad av en viss repertoar, en
tonsättare, en solist eller en ensemble. Man talar för varan i skilda instanser, med
programchefer, administratörer, programråd, kanske med kulturchefer eller politiker. Man
söker pengar. Man tar ansvar för idén, att den är attraktiv för publik, artister, för
organisationen i sin helhet. Kanske har man rentav budgetansvar också. Man investerar hela
sin person.
Personligen njuter jag mycket av denna process, från första gången man öppnar partituret
till den svindlande känslan att gestalta musiken för en publik. Att så få realisera, förverkliga,
stora mästares skapelser är vår härliga och viktiga uppgift. Och att ge glömda eller
nyetablerade kreatörers verk en klingande gestalt.
Det är ibland en lång väg. Några vägar blir till återvändsgränder, andra visar sig längre fram
förgrenas till nya projekt – upp med hakan, trampa på, det finns alltid nya vägar. Jag hoppas
att 2023 blir ett år då många av våra medlemmars idéer realiseras!
Styrelsen arbetar för att SDF ska etablera forum för medlemmarna att utbyta tankar och
erfarenheter. Vi har ett antal projekt för detta.
Den 27 januari kl 15.00 är vi alla inbjudna till Gehrmans förlag i Stockholm för en
presentation av deras tonsättare. Mer information kommer under januari. Efter träffen tar vi
lämpligen en AW någonstans. Redan nu kan jag bifoga en lista över repertoar för mindre
orkester från Gehrmans. (Detta är förstås en partsinlaga från en kommersiell aktör, jag
hoppas ändå att den kan vara användbar och inspirerande.)
Jag har i styrelsen initierat ett projekt med nybeställningar från ett antal svenska tonsättare.
Tanken är att få fram nya verk på högsta nivå, utan solist, som kan spelas av en avancerad
SOR-orkester. Verken ska vara av ouvertyrlängd för att lätt kunna programsättas, och de ska
naturligtvis vara intressanta även för de professionella orkestrarna. Ett antal organisationer
är kontaktade, jag återkommer med detaljer om detta projekt som jag tror kan göra avtryck i
musiklivet under lång tid. Bakgrunden är förstås att det inte är helt lätt att få SOR-orkestrar
att spela samtida musik. Det vill vi ändra på.
Vi har flera föreläsare på kö för klubbkvällar, och en del andra aktiviteter i tankarna. Kom
gärna med idéer.
Jag avslutar med att tacka Sonny Jansson för en fin julmiddag den 17 december, med en
ljuvlig Boeuf Bourguignon på hjortkött. Mycket gott och trevligt, se bilder.
Ett riktigt gott nytt år från mig och styrelsen!
Staffan Mårtensson, ordförande