Dynamik och kreativitet – hur vi utvecklas som ledare i ljuset av #Metoo

Välkommen till en träff då vi tar avstamp i debatten om #metoo och går vidare in i Carol Dwecks forskning om kraften hos den dynamiska människan. För att koppla det till vår vardag som dirigenter går vi in på gruppdynamik, ledarskap och kreativitet. Detta är särskilt viktigt för inkluderingsarbete i sammanhang som är präglade av starka normer och stereotyper kring just vem som är kreativ och naturligt begåvad.

Föreläsningen följs av gruppsamtal och personliga handlingsplaner:
Hur ser arbetet med att främja en miljö fri från trakasserier ut inom vårt område? Gör vi tillräckligt? Hur kan vi arbeta?
Vad säger oss lärdomarna kring #metoo om hur vi kan skapa inkludering i korsningen mellan stressiga miljöer och kreativitet?
Vad innebär det för vårt engagemang eller vår yrkesroll?

Gästföreläsare är normingenjören Pernilla Alexandersson som grundat och driver konsultbyrån Add Gender AB sedan 10 år. Hennes publik är bred, alltifrån Ikea till spelbranschen. Pernilla är särskilt engagerad inom stresshantering, normmedvetenhet och begåvning med målet att hjälpa alla människor och grupper att nå sin fulla potential, utan att begränsas av exkluderande normer. Kom och låt dig inspireras av hennes långa erfarenhet och konkreta verktyg.

Datum: 2 februari
Plats: Musikhögskolan, dirigentrummet
Tid: 16.00-17:15
40 min föreläsning
20 min grupparbete/egen reflektion
15 min sammanfattning och avslutning