Från ordföranden

En nyårshälsning från ordförande

Kära dirigentkollegor,
I mellandagstider passar det att fundera på ordet ”realisation”. I ekonomiska termer betyder
det till exempel att en affär säljer ut sitt kvarvarande lager för att göra plats för nya varor.
Företaget realiserar sina tillgångar. Lagervaror förvandlas till cash som används i den
fortsatta verksamheten.
För oss som artistiska ledare och idébärare

Read More

En julhälsning från ordförande

Ett slag i luften!

– så kan man kanske
sammanfatta dirigentens uppgift, till det yttre. Men bakom varje rörelse med
armarna ligger massor av förberedelser i form av partiturstudier,
genomlyssningar, pianospel, anteckningar i noterna, kontakter med orkesterledning,
solist, konsertmästare, media, agenter etc etc.

Inget av detta behöver

Read More

Välkommen till en träff då vi tar avstamp i debatten om #metoo och går vidare in i Carol Dwecks forskning om kraften hos den dynamiska människan. För att koppla det till vår vardag som dirigenter går vi in på gruppdynamik, ledarskap och kreativitet. Detta är särskilt viktigt för inkluderingsarbete i sammanhang som är präglade av

Read More

Dirigentforum 3 juni 2015

I syfte att utöka, berika och ”lobba” för den svenska orkesterrepertoaren, arrangerar Föreningen Svenska Tonsättare, Kungl. Musikaliska akademien och Sveriges Radios Symfoniorkester – med stöd av Stims Promotionnämnd, Svensk Musik och Gehrmans Musikförlag – den 3 juni en repertoardag i Berwaldhallen. Under en heldag framför Sveriges Radios Symfoniorkester kortare verk, eller utsnitt av verk, av 10-12 svenska

Read More

Gustaf Sjökvist, 1943–2015

Natten mot söndagen den 15 februari kom besked om vår kära kollega Gustaf Sjökvists bortgång
 
Under mer än 40 år har Gustaf Sjökvist dirigerat kör och orkester i otaliga produktioner med en stor variation i genrebredd. Han gästade de svenska professionella orkestrarna och var samtidigt en inspiration till landets amatörer med besök i flera orkesterföreningar.

Read More

Kan du slå tydligare? – Lämplig reaktion? – 4/2 2015

Vårens första forum för utbyte av erfarenheter planeras till onsdagen den 4 februari 2015.
Gäst är Stefan Solyom som är en av dirigentföreningens medlemmar med stor internationella verksamhet. Stefan arbetar som GMD vid Deutsche Nationaltheatre  Staatskapelle i Weimar. I en snar framtid kommer han att ta över som chefsdirigent och konstnärlig rådgivare vid Helsingborgs Symfoniorkester.

Read More

Hos Mats Rondin tystnar aldrig tonerna

”Det är jag och min cello till döden skiljer oss åt” sa Mats när en reporter från Sveriges Radio gjorde ett reportage om årets festival i Huaröd.
Detta skulle bli mitt första blogginlägg som ordförande och ämnet skulle vara något helt annat. Så kom besked om vår kära kollegas bortgång och ämnet ändrar helt karaktär.

Read More