Articles by Sofia Rydberg

SDF hos Gehrmans

Fredagen den 27/1 var SDF:s medlemmar inbjudna till en träff hos Gehrmans musikförlag.

Vi möttes av Kristina Fryklöf, promotion- och kommunikationsansvarig och Gunnar Helgesson, marknadsdirektör. De dukade upp kaffe och bakverk och gav en ordentlig genomgång av Gehrmans organisation och verksamheter, men framför allt av deras publikationer, som ju är det

Read More

Välkommen till en träff då vi tar avstamp i debatten om #metoo och går vidare in i Carol Dwecks forskning om kraften hos den dynamiska människan. För att koppla det till vår vardag som dirigenter går vi in på gruppdynamik, ledarskap och kreativitet. Detta är särskilt viktigt för inkluderingsarbete i sammanhang som är präglade av

Read More

Undervisning och utveckling av ämnet orkesterdirigering

Under min tid som director musices och lektor i orkesterdirigering, vid Odeum inom Lunds universitet, har jag haft goda förutsättningar att utveckla mitt ämnesområde. Undervisning i ämnet har tidigare i alltför hög grad varit präglad av auktoritetstro, kändisfixering, mysticism och okunskap om dirigerandets elementa där internalisering av beteenden för att känna sig, och bekräftas, som

Read More

Medlemsavgift

Medlemsavgiften har vart på samma nivå allt sedan 1999 då föreningen bildades. Tiden går och kostnader ökar. Det är orsaken till varför vi från hösten 2017 kommer att höja avgiften med 100 kr till 400 kr per medlem och år.
Det är styrelsens förhoppning att alla medlemmar ska känna att föreningen finns till för dem

Read More

Herbert Blomstedt 90 år

Vår nestor har fyllt aktningsvärda 90 år, något som har firats runt om vid de världsledande orkestrar där Herbert stadigt återvänder till.
Föreningen skickade blommor och en gratulationstext som Herbert tog emot på hotellet i Hamburg.
Styrelsen kunde sedan få en pratstund i samband med en av hans repetitioner i Berwaldhallen. Det var en magisk

Read More