Sankta Ceciliapris till multimusikern Anders Emilsson

Anders-EmilssonKyrkomusikern Anders Emilsson i Järfälla församling får årets Sankta Ceciliapris. Priset delades ut på lördagen av stiftsdirektor Fredrik Lidé vid Jubilatekonserten i Oscarskyrkan, Stockholm.

Juryns motivering:
En mångsidig kyrkomusiker som förenar stad och land, äldre och yngre, amatörer och proffs, komponerande och musicerande, klarinett och orgel. En multimusiker som sprider glädje och delaktighet.

Anders Emilsson är utbildad vid Kungliga Musikhögskolan. Förutom kyrkomusiker är han även tonsättare, dirigent och klarinettist i Stockholms läns blåsarsymfoniker. Anders har tidigare tjänstgjort i Danderyds församling och i Immanuelskyrkan och beskrivs som en inspirerande och gränsöverskridande musikalisk ledare med höga kvalitetskrav.

 

Om S:ta Ceciliapriset
Priset instiftades 1992 och delas ut till någon som på ett förtjänstfullt sätt verkar för kyrkomusiken i Stockholms stift.

 

Foto (överst): Magnus Aronson