Repertoardagen i Berwaldhallen

Nu är det dags att anmäla sig till

Presentationsdag av ny svensk orkestermusik – 3 juni kl 10-16 i Berwaldhallen, Stockholm

Svenska Dirigentföreningens medlemmar är inbjudna. Det blir ett bra tillfälle för oss att träffas, för medlemmarna att träffa tonsättare och orkestrarnas programråd. Med andra ord en perfekt dag för att träffa orkestrarnas program- och dirigentsättande medarbetare.

Vår närvaro är också en chans för föreningen att främja den svenska musiken.

I syfte att utöka och bredda den svenska orkesterrepertoaren, arrangerar Föreningen Svenska Tonsättare, Kungl. Musikaliska akademien och Sveriges Radios Symfoniorkester – med stöd av Stims Promotionnämnd, Svensk Musik och Gehrmans Musikförlag – den 3 juni en repertoardag i Berwaldhallen.Under en heldag framför Sveriges Radios Symfoniorkester kortare verk, eller utsnitt av verk, av 10 svenska orkestertonsättare. Målsättningen är att till representanter för svenskt musikliv sprida kunskap om ny svensk musik och nyskriven repertoar, i syfte att utöka och bredda den svenska orkesterrepertoaren.

Till presentationsdagen inbjuds representanter för programråd eller motsvarande från svenska orkestrar, samt medverkande tonsättare. Samtliga framföranden spelas in, och tillgängliggörs för de inbjudna. Presentation av medverkande tonsättare och partitur av framförda stycken kommer att finnas tillgängliga på plats, samt andra verk av tonsättarna.

Anmälan sker genom att skicka uppgifter om namn, orkester och roll i orkestern (samt ev kostpreferenser) till kansli@fst.se senast 25 maj 2015.

Program:
10.00 Genomspelning av fem av de utvalda verken
11.15 Kaffepaus
11.45 Genomspelning av de övriga fem verken
13.00 Gemensam lunch för inbjudna och tonsättare
14.30 Hur kan vi utöka och bredda den svenska orkesterrepertoaren?
Panelsamtal med Helena Wessman, Tomas Löndahl, Paula af Malmborg Ward, Fredrik Burstedt.
Moderator: Martin Q Larsson.

 

Mer info om dagen och repertoaren