Projekt Dirigent får jämställdhetspris

Dirigenten och Svenska Dirigentföreningens medlem Anette Andersson Huber får Västra Götalandsregionens jämställdhetspris 2015, en utmärkelse som har delats ut sedan 2001.

Anette-Andersson-HuberUr juryns motivering:
”Projektet som Kultur i Västs producent Anette Andersson Huber startat upp är unikt i sin genre. Juryn bedömer att Kultur i Västs dirigentkurs är en viktig satsning på unga kvinnor när de ska välja yrke. Kvinnorna får, utöver utbildning i dirigering och praktik i orkestrar, även kontakt med mentorer.

Kursen har också skapat synenergieffekter genom att professionella orkestrar, konserthus, organisationer, föreningar och utbildningsväsenden söker kontakt med Kultur i Väst och vill delta i liknande projekt. Projektet Dirigent utmanar normer, vilket är viktigt i arbetet med jämställdhet.”

 

Kvinnor är kraftigt underrepresenterade inom dirigentkåren, över hela världen. Kultur i Västs projekt Dirigent är en unik dirigentkurs, en satsning på unga tjejer som just står i begrepp att välja yrke. Här har deltagarna fått utbildning i dirigering, praktik i orkestrar och kontakt med mentorer från föreningen KUPP.

– Vårt mål är att dirigentyrket ska kunna vara ett självklart val för den som har lusten, egenskaperna och drivkrafterna – oavsett kön, säger Anette Andersson Huber.

Dirigent anordnas av Kultur i Väst i samarbete med KUPP, RUM, GSO, GWO och SOF.

 

 

Mer info