Dirigentforum 3 juni 2015

I syfte att utöka, berika och ”lobba” för den svenska orkesterrepertoaren, arrangerar Föreningen Svenska Tonsättare, Kungl. Musikaliska akademien och Sveriges Radios Symfoniorkester – med stöd av Stims Promotionnämnd, Svensk Musik och Gehrmans Musikförlag – den 3 juni en repertoardag i Berwaldhallen. Under en heldag framför Sveriges Radios Symfoniorkester kortare verk, eller utsnitt av verk, av 10-12 svenska tonsättare.

 

lobbaJag har ordnat så dirigentföreningens medlemmar blir inbjudna till detta evenemang där ledning och programråd för svenska orkesterinstitutioner förväntas närvara.

Vi bjuds på lunch med möjlighet att samtala med medverkande tonsättare, orkesterchefer, programrådsmedlemmar och föreningens kollegor. Dagen avslutas med ett panelsamtal om repertoar, musik och estetik.

Målsättningen är att sprida kunskap om ny svensk musik och nyskriven repertoar till representanter för svenskt musikliv, i syfte att utöka och bredda den svenska orkesterrepertoaren.

Nästa år hoppas jag att SDF är med som arrangör men jag tycker att vi redan nu kan se detta som årets andra Dirigentforum med chans till att träffa representanter för svenskt musikliv.

 

För mer information och anmälan kontakta Camilla Arvidsson camart@spray.se