Dirigentföreningens nya ordförande

Efter ett halvt yrkesliv som musiker kände Staffan Mårtensson ett behov av att koka samman sina erfarenheter och börja gestalta musik med händerna. Fyra års studier vid KMH för bl a B Tommy Andersson ledde till en Masterexamen i orkesterdirigering 2016.

Vid examenskonserten med Norrköpings Symfoniorkester dirigerade han Brahms’ Haydn-variationer och Bartóks Konsert för orkester. Under utbildningen gavs rika möjligheter att arbeta med landets orkestrar, t ex dem i Gävle, Umeå, Falun och Västerås och Arméns Musikkår, samt med ensemblerna NEO och KammarensembleN.

Staffan leder regelbundet Östgöta Blåsarsymfoniker och har även lett Hovkapellets blåsare, Musica Vitae och Blåsarsymfonikerna (Stockholm).

Hos SOR-orkestrar är han en uppskattad gäst, t ex hos S:t Tomas Symfoniorkester, Pro Musica och orkesterföreningarna i Strängnäs, Västervik, Eskilstuna.

Som musiker är han fortsatt verksam som soloklarinettist i Kungliga Hovkapellet. Han är konstnärlig ledare för Östergötlands Musikdagar och Nationalmuseums Sommarnattskonserter. Han har vunnit en Grammis och belönats med den kungliga medaljen Litteris et Artibus.

Läs mer om vad Staffan gjort på www.staffanmartensson.com.

”Nu tar jag över stafettpinnen från Leif Karlsson – en stor ära att bli ordförande för Svenska Dirigentföreningen!

Enligt våra stadgar ska vi verka för svenska dirigenter och värna den svenska konstmusiken.  Det gör vi genom att vara ett aktivt nätverk för varandra och genom att delta i musiklivet även vid sidan av dirigentpulten; som konsertbesökare, i debatten, som remissinstans etc.

Många år som orkestermusiker, solist, kammarmusiker har gett mig funderingar om hur en musikalisk ledare ska verka för att ge lyssnaren maximalt uttryck. Som dirigent vill jag främja ett sant humanistiskt ledarskap för musikens bästa. Jag hoppas att vår förening ska vara ett forum för att utveckla detta.”

Staffan Mårtensson