Blendulf fick Blomstedt-stipendiet

Herbert Blomstedt-stipendiet tillfaller en ung svensk dirigent med sådana uppenbara kvaliteter att en lysande karriär inom yrket kan förutspås. 2014 går stipendiet till Daniel Blendulf, en dirigent i den unga generationen som redan visat sin begåvning i såväl konsert- som operasammanhang.

Herbert Blomstedt-stipendiet är på 50 000 kr och delas ut vart annat år. Stipendiet instiftades av Kungl. Musikaliska akademien som en födelsedagsgåva till Herbert Blomstedt på hans 80-årsdag (d v s 2007). Stipendiet delades ut av H. M. Konungen vid Kungl. Musikaliska akademiens Högtidssammankomst den 24 november 2014.